Skip to main content

W ostatnich miesiącach, w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi przez pandemię, coraz więcej Polaków zastanawia się nad możliwością ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W naszym najnowszym artykule postaramy się omówić proces upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku. Wskażemy na jego wymagania, zalety i wady. Naszym celem jest dostarczenie czytelnikom rzetelnych i praktycznych informacji, które pomogą im podjąć świadome decyzje finansowe. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega upadłość konsumencka?

To procedura sądowa, która rozpoczynana jest na pisemny wniosek osoby zadłużonej lub wierzyciela. Przeznaczona jest dla jednostek fizycznych, które znalazły się w sytuacji niewypłacalności i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Głównym celem tego procesu jest restrukturyzacja zadłużenia jednostki niewypłacalnej lub zaspokojenie jej wierzycieli.

Dla wielu osób procedura upadłościowa konsumencka jest jedynym sposobem na umorzenie zobowiązań w przypadku niewypłacalności. Uważa się, że upadłość jest zasadna, gdy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Proces upadłości konsumenckiej bez majątku: krok po kroku

Proces upadłości konsumenckiej jest skomplikowany i wymaga zrozumienia obowiązujących przepisów prawnych. Jak wygląda upadłość krok po kroku?

 • Zgłoszenie upadłości: W tym kroku dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie rejonowym. Wniosek ten musi zawierać szereg informacji, w tym szczegółowy opis sytuacji finansowej dłużnika, listę wszystkich wierzycieli i kwoty zobowiązań.
 • Rozpatrzenie wniosku: Sąd przegląda wniosek i decyduje, czy dłużnik kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości.
 • Wyznaczenie syndyka i ustalenie listy wierzytelności.
 • Ustalenie i wykonanie planu spłaty: Jeśli sąd zatwierdzi wniosek, dłużnik musi wypełnić plan spłaty zobowiązań.
 • Zakończenie procesu: Po zakończeniu procesu, dłużnik jest uznany za upadłego i jest zwolniony z długów.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości.

Zalety i wady upadłości konsumenckiej bez majątku

Upadłość konsumencka bez majątku to rozwiązanie, które ma swoje plusy i minusy.

Wśród zalet tego rozwiązania można wymienić:

 • Zakończenie pętli kredytowej i finalne oddłużenie osoby fizycznej.
 • Przerwanie biegu rosnących odsetek.
 • Umorzenie dotychczasowych postępowań egzekucyjnych.
 • Możliwość uniknięcia długotrwałego procesu sprzedaży majątku.
 • Spokój i komfort psychiczny.

Wadami tego rozwiązania są natomiast:

 • Sąd oddali wniosek, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat przed jego złożeniem prowadzono już postępowanie upadłościowe wobec dłużnika, w którym umorzono całość lub część długu.
 • Możliwość utraty wiarygodności kredytowej – upadłość konsumencka jest zaznaczana w BIK, co może utrudnić uzyskanie kredytu w przyszłości.
 • Potencjalne problemy z zatrudnieniem – niektóre firmy mogą mieć wątpliwości co do zatrudnienia osób, które ogłosiły upadłość.
 • Utrata majątku, jeżeli dłużnik go posiada. Wszystkie aktywa dłużnika stają się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka.

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ponieważ wiele zależy od indywidualnej sytuacji i majątku upadłego.

Samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości możesz uzyskać już po 3 do 6 miesięcy od wysłania wniosku do sądu. Następnie konieczne będzie zlikwidowanie masy upadłościowej przez syndyka. W przypadku braku majątku okres ten zostanie znacznie skrócony. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Ostatnim etapem jest ustalenie planu spłaty przez sąd, co nie powinno zająć więcej niż 1,5 roku. Natomiast spłata zobowiązań według ustalonego planu może trwać od 3 do 7 lat.

Proces upadłości konsumenckiej bez majątku może być skomplikowany, ale dla wielu osób jest to szansa na rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości, warto dokładnie zrozumieć wymagania, zalety i wady tego rozwiązania. Konsultacja z prawnikiem lub doradcą finansowym może okazać się bardzo pomocna w podjęciu świadomej decyzji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z Synto – wypełnij prosty formularz!

Call Now Button