Skip to main content

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy poruszyć temat, który może wydawać się skomplikowany i nieznany większości osób – czyli zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub masz do czynienia z firmami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, ten artykuł jest dla Ciebie. W dalszej części tekstu omówimy nie tylko co daje takie działanie, ale również przedstawimy wymagane dokumenty i procedurę jej zgłoszenia zgodnie z prawem upadłościowym. Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Co daje wierzycielowi zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności to formalny proces, w którym wierzyciel informuje sąd lub syndyka (w przypadku postępowania upadłościowego) o istnieniu niezapłaconego długu. Dzięki temu:

  1. Wierzyciel, będzie miał możliwość udziału w postępowaniu sądowym. M.in. do udziału w posiedzeniach sądowych lub zebraniach wierzycieli, decydowania o ważnych kwestiach związanych z postępowaniem i wyrażania swojego stanowiska.
  2. Wierzyciel może ochronić swoje interesy w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.
  3. Zgłoszenie wierzytelności jest niezbędne do ewentualnego podziału masy upadłości lub środków związanych z restrukturyzacją pomiędzy wierzycieli.
  4. Zgłoszenie wierzytelności może być podstawą do wszczęcia egzekucji przez sąd lub syndyka.

Jaki jest termin zgłoszenia wierzytelności wobec dłużnika?

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu lub syndyka, który jest właściwy w danej sprawie. Pamiętaj, aby złożyć go w odpowiednim terminie zgłoszenia wierzytelności tj. 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Można to zrobić przy pomocy pełnomocnika lub samodzielnie.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie również jest możliwe. Wówczas konieczne będzie dokonanie odpowiedniej opłaty. Może to również spowodować wydłużenie postępowania upadłościowego, a razem z nim dochodzenie swoich należności.

Wierzyciel powinien podać w swoim wniosku wszelkie istotne informacje dotyczące długu, takie jak wysokość długu, podstawę prawną, dowody stwierdzające istnienie wierzytelności oraz dane kontaktowe wierzyciela.

Po złożeniu wniosku sąd będzie oceniał wnioski i podejmie decyzję co do ich uznania lub odrzucenia. W przypadku uznania wierzytelności, wierzyciel może być uprawniony do udziału w podziale masy upadłościowej w przypadku jej likwidacji.

Jak zgłosić wierzytelność przez KRZ?

Należy złożyć odpowiedni dokument, który zawiera informacje dotyczące wierzytelności oraz strony, która ją zgłasza.

Jak zgłosić wierzytelność przez KRZ – krok po kroku:

  1. Przygotuj dokumentację – w tym umowę lub dokument potwierdzający istnienie wierzytelności np. faktury VAT, czy nakaz zapłaty.
  2. Złóż wniosek – wypełnij wniosek zgłoszeniowy. Powinieneś to zrobić przez internet na stronie Krajowego Rejestru Zadłużonych.
  3. Weryfikacja zgłoszenia – KRZ potwierdzi otrzymanie wniosku i zweryfikuje wskazane w zgłoszeniu wierzytelności i informacje.
  4. Umieszczenie wierzytelności w KRZ – jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane, wierzytelność zostanie wpisana do KRZ i będzie widoczna w systemie.

Co się dzieje po zgłoszeniu roszczenia?

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności następuje sprawdzenie wniosków, które wpłynęły do sądu. Kolejno odpowiedni organ sporządza listę wierzytelności dłużnika.

Pamiętaj jednak, aby sprawdzić obwieszczenie i ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, bo organ z urzędu nie poinformuje Cię o jej sporządzeniu. Jest to bardzo istotne, gdyż od tego momentu jako wierzyciel będziesz miał dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub jej odmowy.

Jak widzisz zgłoszenie wierzytelności to dopiero pierwszy krok w drodze do zaspokojenia swoich należności. Jednakże jej uznanie uprawnia wierzyciela do przeprowadzenia negocjacji, czy windykacji zaległych zobowiązań.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z Synto – wypełnij prosty formularz!

Call Now Button